Wednesday, 24 August 2011

එතෙර වන්නට සසර බැමි බිඳ
සැලි සැලී ලෙළදෙනා බෝපත් වෙත යොමන නෙතු පියවිලී
නොමසැලී පිහිටුවා එකමෙක අරමුණක තම සිතුවිලී
දිලි දිලී හිඳ සැනින් නිවෙනා පහන් දැල්ලක වූ දැලී
යළි යළී පවසනා දේ ඇති අරුත කළ මැන පැහැදිලී
 
ඇමදලා එක රටාවට තැබු වැලි මළුව යළි සැනෙකිනේ
අපිළිවෙල කළ පා ලකුණු හා පත් සමඟ වෙර නොම ගෙනේ
සිත කිළිටි කළ පවිටු සිතුවිලි විටින් විට කළ සක්මනේ
නොකිලිටිව සිත සුපිරිසිදු කළ හැකිද නැවතත් හිමියනේ
 
නොයෙක් දුක් විඳ විලෙන් මතුවන සත්පියුම නටුවෙන් මුදා
බුදුන් පාමුල පුදන විට විල සාදු නද දුනි තුති පුදා
සුවහසක් දුක් විඳ සැදූ තම පුතා බුදු සසුනට පුදා
ඔබේ මවුතුමි බුදුවන්න මතු පාරමී පුරනෙද මෙදා
 
එතෙර වන්නට සසර බැමි බිඳ මැරි මැරී උපදින බවේ
සොළොස්වසකුත් පිරෙන්නට පෙර වැටහුනිද අනියත ලොවේ
සිත් සතන් වල්මතින් මුදවන බණ පදයකින් ඔබෙ මුවේ
සතර වැලවරිගයම එපිනෙන් මෙත් බුදුන් කල රහත් වේ

Monday, 22 August 2011

වෙන මඟක ගිය නුඹ..

සුන්දරයි මුත් එමඟ
තනිව යන්නෙද කෙලෙස
අහම්බෙන් පැමිණි නුඹ
මඟ කිවූ අපූරුව

පා නැගිමි රිසි ලෙසට
පියෙන් පිය ඉදිරියට
හැරී බැලුවෙමි වරෙක
යන එමඟ අතරමඟ

පැමිණ මම බොහො දුරක්
නොහැක යළි හැරෙන්නට
කියා දුන් මඟ හසර
නුඹ ගොසින් වෙන මඟක

Monday, 15 August 2011

日本人がんばって。。! ඉදිරියටම යමු ජපනුනි..!


ග්‍රීස්මය හා සබඳ කම් ඇති දා බිඳෙන් ගත තෙත් වෙතේ
සීත ඊර්තුව පුරාවට මුළු ඇඟෙම හිරි ගඩු යළි පිපේ
මෙය පරස්පරයක් වුවත් කෙලෙසනා වීරිය රැඳි ගතේ
තරම්වත් රේණුවක් සකුරා අඩු නොවුණි අදිටන සිතේ

පොළොව සෙලවී වරින් වර සිහිකර දෙතත් මිහිකත් බලේ
එයද තව එක් අංගයකි මේ හපන් ජපනගෙ දිවි පෙතේ
මැදින් මස මැද හරියෙ සිදු වූ භූමිකම්පාවෙන් ජලේ
කළබවා මහ මුහුද රට වෙත සුනාමිය ලෙස පා කලේ

දිනුව මිහිකත මෙවර නම් පරදා මිනිස් බලයන් ලොවේ
සුණු විසුණු කර වෙරළබ සැඩ පහර රට මැදටත් ගියේ
දහස් ගණනින් ජීවිතද අහිමිව ගියත් නොසිතූ ලෙසේ
හැකි වේද නවතන්න මේ දන බැරි වුනා නම් යුධ කලේ

සුනාමිය නොව ඉරත් හා සඳ එකට වැටුණත් මිහිමතේ
හෙට දිනේ සිට පුරුදු ලෙස වැඩ කරයි වඩමින් වෙර සිතේ
මෙයයි ජපනගෙ රහස ඉන්නට උඩම දියුණුවෙ හිනි පෙතේ
ඔසවන්න හිස නුඹට හැකි වේ නිපොන් ජින් ගන්බත්තේ